Jak robić dobre zdjęcia, czyli sztuka kadrowania

Trzeba długo ćwiczyć, aby opanować sztukę kadrowania i osiągnąć w fotografowaniu zamierzone efekty. Dobre kadrowanie jest bowiem niezbędne do wykonania poprawnego zdjęcia. Jak nauczyć się sztuki kadrowania? Co jest w niej najważniejsze?

Sztuka kadrowania opiera się nie tylko na dobrym, profesjonalnym sprzęcie. Ważne są przede wszystkim umiejętności osoby fotografującej. Robiąc zdjęcie najczęściej umieszczamy fotografowany obiekt w środku zdjęcia. To dobra metoda, ale tylko w przypadku wykonywania fotografii jednego, wybranego obiektu lub przedmiotu. Jeśli na zdjęciu ma być uchwycona większa liczba obiektów czy osób, w takim przypadku znajomość przynajmniej podstaw sztuki kadrowania jest niezbędna.

Reguła trójpodziału

Podstawową zasadą sztuki kadrowania jest reguła trójpodziału. Na czym polega? Obraz dzieli się liniami na dziewięć części. W taki sposób powstają cztery punkty, zwane mocnymi punktami obrazu. Elementy, które znajdą się w tych punktach, są kluczowymi dla fotografii. Reguła trójpodziału w sztuce kadrowania nie jest trudna, wymaga jednak dokładnego przećwiczenia.

Sztuka kadrowania polega również na rezygnacji ze zbędnych elementów na zdjęciu. Pomoże to skupić się na głównym, fotografowanym obiekcie. Warto też zmniejszyć np. tło lub podłoże, żeby jak najlepiej wyeksponować to, co chcemy na zdjęciu wyróżnić.

Złoty podział

Oprócz reguły trójpodziału w sztuce kadrowania można wyróżnić jeszcze regułę złotego podziału. Na czym polega? To podział odcinka obrazu, np. jego boku, na dwie części według ustalonej proporcji, tak by stosunek dłuższej długości odcinka do krótszej odpowiadał stosunkowi całego odcinka do dłuższej części. Co ciekawe, regułę złotego podziału w sztuce kadrowania nazywa się złotą proporcją lub harmonicznym podziałem. Reguluje ona nie tylko fotografię, ale i sztukę malarską.

Ważne jest też odpowiednie ustawienie aparatu. Przeważnie osoby robiące zdjęcia trzymają aparat w pozycji poziomej. Tymczasem w pionie wiele zdjęć wychodzi korzystniej. W pozycji wertykalnej najlepiej fotografować ludzi czy pionowy obiekt, np. budynek czy drzewo.

Inny wymiar

Warto pamiętać jeszcze o jednej zasadzie – odpowiednim ustawieniu fotografa robiącego zdjęcie. To co chcemy sfotografować, z różnych perspektyw wygląda inaczej. Wystarczy zrobić parę kroków w tył lub w bok, by uzyskać całkiem inny wymiar fotografowanego obiektu. Sztuka kadrowania opiera się również na robieniu zdjęć z różnych wysokości – z góry czy z podłoża – z perspektywy żaby lub ptaka. Warto, zanim przystapimy do kadrowania, przemyśleć w jakiej pozycji się ustawić.